Vi er en programvare- og dataleverandør som digitaliserer og forenkler hverdagen. Med landets mest komplette datavarehus – gir det oss uendelig med muligheter for våre nysgjerrige teknologer og forretningsutviklere. Vi utvikler alt fra løsninger som brukes av forsikringsbransjen for å analysere hvilke bygg som er skredutsatt – til produksjon av detaljerte 3D-modeller av en by, som hjelpemiddel for byplanlegging. Våre kunder er kommuner, offentlige aktører og private bedrifter, og vi er spesialister på kommunalteknikk, plan- og geodata og eiendomsinformasjon. Sammen med innovative kunder og samarbeidspartnere – leverer vi smarte løsninger som bidrar til en enklere hverdag.

Norkart – sammen skaper vi smartere samfunn.

Norkart opplever stor vekst i eksisterende og nye markeder – og vi utvider stadig vår produktportefølje. Selskapet har lang og god historikk i å gi gode kundeopplevelser - og det å yte god service er et av våre varemerker. Kundetilfredsundersøkelser gjennomføres årlig for å vise pulsen på hva kunden mener – og den viser meget høy kundetilfredshet. For å skape gode kundeopplevelser er kunderådgiverne i Norkart viktige bidragsytere – og nå trenger vi nye krefter som kan håndtere kunder innen kommunalteknikk. 

Å jobbe på kundestøtte i Norkart er ikke som å jobbe på callsenter. Vi støtter avanserte fagsystemer som krever kompetanse både på systemet og på faget kommunalteknikk. I tillegg utvider vi porteføljen vår med felt- og innbyggerløsninger som gjør at vi har en svært variert kundegruppe. Dette gjør oss attraktive for «utlån» internt til for eksempel utviklingsprosjekter, kurs, konsulentoppgaver med mer. 

Liker du å hjelpe andre til å gjøre en enda bedre jobb? Veilede og forklare, undersøke hva som gjør at noe ikke oppfører seg som først antatt? Jobbe proaktivt for at flest mulig skal finne svaret på det de lurer på selv? Jobbe i team med fagansvarlige for kontinuerlig å forbedre produktene våre?

Hva vil du gjøre hos oss?

 • Du vil behandle og løse kundestøttesaker rundt selskapets programvare på en effektiv måte
 • Du vil sette seg inn i fagområdene og bidra til god produktutvikling
 • Du vil ha en tett og god dialog i daglig problemløsning både internt og mot kunder
 • Du vil bistå i testing, ta initiativ til og foreslå forbedringer til videre produktutvikling
 • Du vil sørge for at kundene får lyst til å kjøpe produktene våre
 • Du vil opparbeide FAQ og jobbe med andre proaktive tiltak slik at kundene blir mest mulig selvhjulpne
 • Du vil delta i kundemøter, kurs- og oppfølgingsarrangementer ved ønsker og behov
 • Du vil bidra til at kundestøtte-teamet innfrir sine målsetninger

Hvem er du?

 • Du har erfaring fra kunderelatert arbeid. Du evner å sette deg inn i kundens situasjon, komplekse problemstillinger og ha en god dialog.
 • Du har god innsikt i og IT-teknisk forståelse
 • Du er god til å kommunisere skriftlig og muntlig
 • Du er selvstendig og tar initiativ, samtidig som du evner å jobbe i team
 • Du er analytisk, løsningsorientert, imøtekommende og serviceinnstilt
 • Du er målstyrt og har god gjennomføringsevne
 • Du er kvalitetsbevisst og lojal
 • Norsk er arbeidsspråk og dette må beherskes skriftlig og muntlig
 • Du kan identifisere deg med selskapets verdier: Redelighet, entusiasme, konkurransevilje og lagspill

Hos oss får du

Et sosialt og godt fagmiljø i en kompetansebedrift hvor vi er stolte av å ligge på topp i medarbeidertilfredshet blant norske bedrifter. Arbeidsmiljøet er preget av trivsel, motivasjon og stabilitet, og kontoret på Lillehammer har et unikt miljø for programvareutvikling. Selskapets kultur gir alle muligheter til å oppnå en riktig balanse mellom jobb og privatliv. I tillegg er det et godt sosialt miljø, vi trives på jobb!

Norkart opplever stor suksess med sine produkter og tjenester og vinner stadig markedsandeler.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Lillehammer eller Trondheim
Fylke Innlandet
Land Norge
Referansenummer 2020/2
Kontakt
 • Siri K. Olsen, 997 02 025
Publisert 20.02.2020
Søknadsfrist 09.03.2020

Retour aux postes vacants