I Norkart er du med på å automatisere Norge – ikke i teorien – men i virkeligheten.  Kundene våre kommer fra et bredt spekter av ulike bransjer, fra privat næringsliv til offentlig sektor. Vi er en markedsledende system- og dataleverandør innenfor kommunalteknisk sektor, noe som gjør at våre løsninger påvirker hverdagen til svært mange personer. Dette gjør at har vi et skarpt fokus på å forenkle, forbedre og fremfor alt automatisere, slik at mennesker frigjøres til å gjøre meningsfylt arbeid. Vårt siste bidrag til dette er en digital byggesøknadsløsning  som du kan lese mer om her! Sammen med innovative kunder og samarbeidspartnere – leverer vi smarte løsninger som bidrar til en enklere hverdag 

 

Vi ønsker deg som elsker å kode moderne software i Azure og på web. Ditt hovedfokus vil være koding i C# og React med Azure som plattform. Du ser etter de gode og intuitive løsningene for sluttbrukeren, og har med deg hele veien at brukeren jobber på flere flater.  

 

Du brenner for å automatisere det du kan automatisere i utviklingsprosessen, og liker å strukturere og refactore koden etter hvert som kodebasen vokser. God kvalitet og god kodedisiplin er noe du setter høyt. 

 

Du vil jobbe i team sammen med andre utviklere i vårt meget kompetente tekniske miljø, som brer seg på tvers av våre lokasjoner i Trondheim, Sandvika og på Lillehammer. Teamene våre har sterkt eierskap til det de lager fordi de følger hele prosessen fra idé til leveranse, videreutvikling og drift av løsningen. Det aller viktigste er at du er engasjert og brenner for å jobbe i team for å utvikle Norkart sine løsninger videre på nye teknologiske plattformer.  

 

Hva du vil gjøre hos oss 

 • Jobbe som systemutvikler i et team av utviklere, designere, forretningsutviklere og markedsansvarlige 
 • Skrive kode som andre vil glede seg til å kode videre på 
 • Lage systemer som er designet for å integreres av andre 
 • Sørge for at vi utnytter de beste mulighetene i Azure og cloud generelt. 
 • Lage skalerbare og robuste løsninger hvor sikkerhet, logger og innsikt er like viktig som brukerdesign 
 • Være en del av et stort teknologimiljø med lidenskap for å gi hverandre kunnskap 
 • Lage vår neste suksess ved å veilede sommerstudenter eller delta på innovasjonsprosjekter, konferanser eller hackathons 

 

Hvem er du? 

 • Du har 5+ års erfaring 
 • Du har relevant utdannelse fra høyskole eller universitet 
 • Du har erfaring med .NET Core og C# 
 • Du har erfaring med  Javascript/Typescript og gjerne React/Redux 

 

Må beherske norsk godt skriftlig og muntlig 

Good oral and written communication skills in Norwegian are required

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Sandvika
Fylke Viken
Land Norge
Referansenummer 2020/4
Kontakt
 • Victor Jacobsen, 977 00 944
 • Ida Waage, 952 28 677
Publisert 24.08.2020
Søknadsfrist 29.01.2021

Tilbake til ledige stillinger